ಸುಂದರ ಶ್ಯಾಮಲೆ ತನ್ನ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಸೋಫಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ