ತನ್ನ ಪುಸಿ ಉಜ್ಜುವುದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಆಟಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೋಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ