ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಶ್ಯಾಮಲೆ ಬಾಂಡೇಜ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಟಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುದ್ದಾಡುತ್ತಾರೆ